Bijeenkomsten

In het Klimaatakkoord, dat deze zomer is gepresenteerd, zijn doelstellingen vastgelegd voor het opschalen van de opwek van duurzame energie. Hiervoor worden Regionale Energie Strategieën (RES) opgesteld, waarin wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de opwekking en inpassing van duurzame energie in de regio.

De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en de Vereniging Energie Coöperaties en Initiatieven Noord-Holland werken momenteel samen aan de organisatie van verschillende activiteiten rondom deze energiestrategieën, zoals bijeenkomsten rond thema’s als ruimtelijke inpassing en de mogelijkheden van lokaal eigendom.

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op dinsdag 21 januari, in Alkmaar (voor Noord Holland Noord) of maandag 27 januari, in Zaandam (voor Noord Holland Zuid). Op deze bijeenkomst informeren we u over de Energie Strategieën en onze inzet binnen dit proces. Tijdens deze avond horen we graag uw ideeën, zorgen en aanbevelingen. Ook brengen we u op de hoogte van wat u kunt doen om uw stem te laten horen. Natuur- en landschapsorganisaties, leden van energiecoöperaties en initiatieven komen samen om in gesprek te gaan over onze gedeelde ambities in de RES.

Voor Noord-Holland Noord (21 jan in Alkmaar): aanmeldlink NHN 21jan
Voor Noord-Holland Zuid (27 jan in Zaandam): aanmeldlink NHZ 27jan

Meer weten? Neem ‘contact’ op met onze vertegenwoordigers.

Het programma van de avonden ziet er als volgt uit:
18.30 Inloop
19.00 Start, introductie en welkom
19.05 Presentatie over het RES proces (door regio coördinator)
19.25 Presentatie over participatiecoalitie in regio
19.45 Korte pauze, koffie en thee
20.00 Deelsessies (vermoedelijk per deel-regio)
20.30 Samenvatting en plenaire conclusies
20.45 Deelname aan ateliers en werkgroepen
21.00 Afsluiting en drankje  

Opwekking duurzame energie

In het Klimaatakkoord, dat deze zomer is gepresenteerd, zijn doelstellingen vastgelegd voor het opschalen van de opwek van duurzame energie. Hiervoor worden RESsen opgesteld, waarin wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de opwekking en inpassing van duurzame energie in de regio.

De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en de Vereniging Energie Coöperaties en -Initiatieven Noord-Holland werken momenteel samen aan de organisatie van verschillende activiteiten rondom deze energiestrategieën, zoals bijeenkomsten rond thema’s als ruimtelijke inpassing en de mogelijkheden van lokaal eigendom.

We horen graag uw ideeën

Op deze bijeenkomsten informeren we u over de Energie Strategieën en onze inzet binnen dit proces. Tijdens deze avonden horen we graag uw ideeën, zorgen en aanbevelingen. Ook brengen we u op de hoogte van wat u kunt doen om uw stem te laten horen. Natuur- en landschapsorganisaties, leden van energiecoöperaties en initiatieven komen samen om in gesprek te gaan over onze gedeelde ambities in de RES.

Locatie

De locatie in Alkmaar is: Bibliotheek Alkmaar Centrum, Gasthuisstraat 2, 1811 KC Alkmaar. De locatie is met het openbaar vervoer bereikbaar, op ongeveer tien minuten lopen van Station Alkmaar, of als alternatief met de bus vanaf Station Alkmaar naar de halte Kerkplein. U kunt parkeren in parkeergarage De Vest.

De locatie in Zaandam is: Café Fabriek, Jan Sijbrandsteeg 12, 1502 BA Zaandam. De locatie is met het openbaar vervoer bereikbaar, op tien minuten lopen van Station Zaandam, of als alternatief met de bus vanaf Station Zaandam naar de halte Gedempte Gracht. U kunt parkeren op de parkeerplaats naast het café.

_______________________________

De concrete doelen van deze bijeenkomsten zijn:

A) meer partners vinden voor de participatie coalitie in Noord Holland

B) in iedere deel-RES de samenwerking bevorderen tussen partijen die van onderop georganiseerd zijn, om lokaal of regionaal te komen tot brede coalities die samen de verduurzaming kunnen versnellen, de bevolking kunnen betrekken en zo mogelijk komen tot lokaal eigenaarschap.

C) komen tot warmte-initiatieven met betrokkenheid van de lokale bevolking