Archiveren: 7 maart 2022

De Participatiecoalitie

Wie zijn we?

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in 30 regio’s. In iedere regio werken provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en burgers samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Afgevaardigden van de Participatiecoalitie zijn in iedere regio vertegenwoordigd om het belang van bewoners te borgen.

De landelijke participatiecoalitie bestaat uit de 12 Natuur- en Milieufederaties, Energie Samen, Hier Klimaatbureau, LSA Bewoners en Buurkracht. Op provinciaal niveau wordt de participatiecoalitie ingevuld door organisaties uit de regio. In Noord-Holland wordt de participatiecoalitie gevormd door Energie Samen Noord-Holland (ESNH) en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland (MNH). Deze organisaties nemen samen met hun leden, de lokale energie coöperaties en milieu- en natuurorganisaties, samen het voortouw om in samenwerking met andere organisaties coalities te vormen in de RES-regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid.